Visokodebelni sadovnjak Moleh

Visokodebelni sadovnjak Moleh je eden zadnjih večjih sadovnjakov z večino jablan sorte bobovec. Okrog domačije še raste precej sliv in nekaj češenj. Na žalost je sadovnjak podvržen počasnemu umiranju. Ne obnavljajo ga več  zaradi sramotno nizkih cen industrijskega sadja.

Bolj redko posajen sadovnjak meri okoli 2 ha in 30 arov. V 30. letih prejšnjega stoletja so kmetje iz občine Benedikt prodali okoli 400.000 kg  jabolk.