EKOMUZEJ Dolina miru Benedikt

Nesnovna kulturna dediščina

Prikaz pokrivanja hiše s slamnato streho in popravljanja zidu z ilovnatim ometom

Turistično društvo Atlantida je s prikazom popravljanja slamnate strehe in  ometavanja  cimprače  z ilovnatim  ometom vzbudilo veliko zanimanje domačinov in gostov. Stare tehnike in znanja gradbeništva izumirajo skupaj s starimi lesenimi hišami. Za zelo redek lokalni kulturni spomenik verjetno ni rešitve.

Pletenje košar

Franc Peklar iz Benedikta nam ohranja ljudsko obrt pletenje košar. Veseli ga tudi delo z lesom. Rad popravlja ročno leseno orodje. Izdeluje ptičje gnezdilnice in druge manjše lesene predmete. Pletenje košar je ena najstarejših obrti. Uporabljajo se veje različnih lesov. Izdelki so uporabni, trajni, ekološki in lepi.

Izdelava prtičkov

Plamenke se imenujejo članice ročnodelskega krožka Kulturnega društva Benedikt, ki ustvarjajo čudovite izdelke. Tehnike pletenja prtičkov so raznolike in prenesene iz različnih krajev. Izvir in unikatni pa so motivi na prtičkih.

Prikaz košnje in spravila sena

Kulturno etnografsko društvo Vrelec vam lahko pripravi prikaz starih znanj in šeg iz kmečkega življenja.  Dogajanje popestrijo ljudski pevci in glasbeniki.

Prikaz žaganja in tesarstva

Zelo zanimiv je bil prikaz ročnega žagarstva in tesarstva.  Tesarstvo  je ena izmed najstarejših gradbenih obrti.  Pri nas so bile prve hiše lesene.  Žagarja sta pokazala, kako so nekoč žagali deske. Hlod sta položila na višji stojali in   sta začela žagati desko.  Eden zgoraj drugi spodaj.  Tesar je začel tesati iz hloda tram.  Gospodar je natančno spremljal delo in delavcem  ponujal pijačo in malico.  Po napornem delu so  člani društva in gostje zapeli ter zaigrali ljudsko glasbo.

Prikaz sodarstva

Več stoletij so bili leseni sodi najboljša posoda  za hranjenje in prevoz tekočin predvsem vina.  Za izdelavo sodov so morali najprej pripraviti na zraku posušene cepljene doge.  Pri nas so izdelovali sode iz hrastovega,  kostanjevega in akacijevega lesa.  Po žaganju in oblanju sestavnih delov soda,  so sod sestavili in v njem  zakurili ogenj,  da so lahko  ukrivili  stranske doge.  Potem so sod v celoti sestavili in ga utrdili z železnimi obroči.  Med napornim delom je gospodar sodarju  ponudil pijačo in malico.  Sledila je zabava s petjem in glasbo.

Prikaz kovaštva

Člani kulturno etnografskega društva Vrelec vam lahko pripravijo prikaz kovaškega dela. Kovač in  podkovski kovač  sta bila stoletja najbolj cenjena  poklica.  Kovač je izdeloval vse kovinske dele vozov in orodij.  Podkovski kovači pa so skrbeli za dobro podkovanje  konj.   Vse  prevoze ljudi in tovorov so opravljali pretežno s konji. Po malici in pijači je sledilo ljudsko petje in igranje.

Prikaz lončarstva

Gospodinje so v starih časih najbolj cenile lončarje.  Lončarji so znali izdelati lepo in trpežno lončeno posodo.  Nekoč je bil lončar skoraj v vsakem malo večjem naselju.  V bližini svojega doma je našel ilovica, ki jo je z mešanjem predelal v  glino.  Izdelava posod in drugih predmetov je najprej  potekala ročno.  Kelti pa so v naše kraje  prinesli  lončarsko vreteno. Sledila je malica, pijača in ljudska zabava s pesmijo in glasbo.

Prikaz izdelave jabolčnika

Izdelovanje  jabolčnika ali kukle  je bilo v naših krajih najbolj razvito od sredine 19. stoletja do 80. let  dvajsetega stoletja.

Festival fižola

V naših krajih so ljudje pridelovali mnogo stročnic.  Najbolj  cenjen je bil bob.   Sledila sta grah in  leča.  V 16. stoletju pa je iz Mediterana začel prihajati fižol s poreklom iz Južne Amerike.  Štajerska kmetijska družba je načrtno uvajala najboljše sorte fižola.   S pridelavo in prodajo viškov fižola so kmetje lahko dobro zaslužili.  V Turističnem društvu Atlantida je dozorela ideja o  vsakoletnem festivalu fižola   pri Benedikt.  Na festivalu bodo društva pripravila  značilne fižolove jedi.

Neverjetna sodna zmota - smrtna obsodba na vešala Ivana in Jožefa Markuzzija ter Mihaela Zemljiča

Dne,19. septembra 1926,  je mariborska porota izrekla smrtno obsodbo z obešanjem na vislicah zoper  obtožence brata Ivana in Jožefa Markuzzija iz Drvanje in Mihaela Zemljiča iz Bačkove.

Pozitivne energije

Med sprehajanjem po Ekomuzeju boste lahko začutili pozitivne, negativne ali nevtralne energije.

Geomantika za vas - obiskovalce Ekomuzeja

Geomantika razlaga in ozavešča  odnose med ljudmi, naravo in Zemljo z novimi vsebinami in dimenzijami. Odnos med vami in naravo je intimen. Pomembna je vaša povezanost z  naravnim okoljem. Okolje dojemate vizualno in materialno. Čutite ga tudi podzavestno, duhovno in čustveno. Ti različni odnosi se začnejo že v stanovanju, na vrtu, naselju in pokrajini. Bolj ko spreminjate svoje okolje, več različnih odnosov gradite s svojim bivališčem. Odnosi so globlji, bolj napeti. Nikoli ne smete podcenjevati okolja. Vse to so večinoma vaši nezavedni odnosi in so del kulture.