Ureditev Ekomuzeja dolina miru, Benedikt - Ukrep LEADER (19.2)

Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)

UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU, BENEDIKT
Akronim operacije: EKOMUZEJ

Celotna vrednost operacije: 57.085,67 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.999,22 EUR

V operaciji poleg prijavitelja Občine Benedikt kot partnerja sodelujeta še Turistično društvo Atlantida in Gostišče na kmetiji Kaučič, Olga Kaučič, s. p.

Ekomuzej Dolina miru bo na celotnem ozemlju občine Benedikt. Naravne znamenitosti severnih in osrednjih Slovenskih goric pa bodo povezane s kolesarsko potjo in o njih bodo napisane interpretacijske zgodbe za predstavitev na novi internetni strani. Razlogi za operacijo so podpora aktivnostim za varovanje okolja, samooskrbe in za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti ter večgeneracijsko in medgeneracijsko sodelovanje ter vseživljenjsko učenje. Ozadje operacije: naravne znamenitosti se skoraj ne tržijo v turizmu Slovenskih goric in v Benediktu intenzivno potekajo priprave na gradnjo toplic, zato je potrebno pripraviti nove turistične produkte. Pripravljenost operacije za izvajanje je želja in sodelovanje občanov, da Benedikt z okolico postane prepoznavna turistična destinacija, da se varuje okolje in da so občani obveščeni o vsebini in vseh fazah operacije.

Vsebina operacije
Opredelitev novih zelenih površin, namenjenih za rekreacijo z določitvijo naravnega parka. Evidentiranje in opis naravnih območij v Ekomuzeju Dolina miru: neživa narava (kamnolomi, peskokopi, gramoznice, prst, maketa 1800 m globoke termalne vrtine, fosili…), travniki, suhi travniki, mokrotni travniki, ekstenzivno gojeni travniki, mejice, visokodebelni sadovnjaki in tradicionalni vinogradi, njive, gozdovi, obvodna drevesa, redke rastline in živali, vode, naselja) z izdelavo predloga zavarovanja naravnih vrednot (občinski odlok). Skrb za naravno okolico potoka Drvanja s predlogom za zavarovanje potoka kot naravne vrednote. Povezava naravne, kulturne in žive dediščine na območju občine Benedikt. Novi turistični produkti: tematske in kolesarske poti, vzorčni vrt in sadovnjak, delavnice o naravni in kulturni dediščini za šole in občane, izleti in ekskurzije, interpretacijski center Ekomuzej (razstave, predavanja…), razvoj destinacijskih blagovnih znamk in integralnih turističnih produktov z vključitvijo kmetov in podjetnikov.

Cilj in pričakovani rezultati: ustvarjena nova delovna mesta, učni travniki, sadovnjak in kmečki vrt, povečanje števila turistov

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

prd

Image

Sledite nam na

Kontakt

EKOMUZEJ Dolina miru Benedikt
Interpretacijski center Ekomuzeja

Šolska ulica 4
2234 Benedikt
--- klikni za ogled zemljevida ---

telefon: 041 240 242

epošta: ekomuzej@benedikt.si