Visokodebelni sadovnjak Donik

Podobno je z manjšim ampak bolj sortno pestrim sadovnjakom okrog domačije Donik. Sadovnjak leži na nižjem hribčku in ves dan obdan s soncem. Redko posajena drevesa rastejo okrog domačije  na okoli 1 ha in 30 arih.