Visokodebelni sadovnjak Merčnik

Najlepše vzdrževan je strnjen Merčnikov  travniški sadovnjak z vsemi značilnimi starimi sortami jablan. Sadovnjak leži za kmetijo na Vinogradniški poti 16 na jugovzhodnem pobočju in meri okoli 1 ha in 15 arov.