Ogrožena rastlina navadna kukavica (Orchis morio) pri Sv. Treh Kraljih

Letos aprila so člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na ekskurziji opazovanja gnezdenja  smrdokaver, ki jo je vodil Robert Šiško, odkrili štiri najdišča ogrožene navadne kukavice. Edino do sedaj znano najdišče v Ekomuzeju je pri Sv. Treh Kraljih na pobočju ob cesti proti Trotkovi.

Družina: kukavičevke (Orchidaceae), Čas cvetenja: april–junij, velikost: 10–30 cm, Rastišče: zmerno suhi travniki in svetli gozdovi

Navadna kukavica ( Orchis morio) je ranljiva vrsta, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10).

6 EkomuzejND 27 Ogrozena rastlina navadna kukavica pri Sv