Vinograd šmarnice na kolih ob cesti, ki meji s Frolehom, Drvanja

Za vas smo z velikim navdušenjem našli vinograd šmarnice v Drvanji. Je tik pod mejno cesto z naseljem Froleh. Zgornji dve vrsti trsov ogroža sol za posipavanje ceste. Vinograd na kolih je še zanimiv zaradi samoraslih vinogradniških breskev in sliv.

Samorodnica je zmeraj bolj pomembna zaradi zgodovinske tradicije, biodiverzitete in ohranjanja kmetijske kulturne krajine, kot ostanka nekdanje rabe tal, nekdanjega načina pridelovanja vina, sokov in drugih izdelkov. Prodaja vina iz grozdja samorodne trte je dovoljena od septembra 2018.

Dodajam mnenje strokovnjaka dr. Mitje Kaligariča: »Trte samorodnice  pripadajo ameriški vrsti trte Vitis labrusca. Pri nas se je razširila v drugi polovici 19. stoletja, ko je evropsko vinsko trto Vitis vinifera napadla trtna uš, pa tudi druge bolezni, ki so skoraj popolnoma uničile naše vinograde. Rešitev je bila v tem, da so na ameriško podlago cepili naše vinske sorte, ki pripadajo vrsti Vitis vinifera. Še enostavnejša rešitev pa je bilo gojenje necepljenih (samorodnih) trt vrste Vitis labrusca, zelo neobčutljivih na škodljivce. Tako so se pri nas razširile različne sorte, ki so jih s skupnim imenom poimenovali šmarnice. Vinogradi trt samorodnic so torej del tradicionalne kmetijske krajine, ki ima visoko biodiverziteto, h kateri nedvomno prispevajo tudi starinski vinogradi s samorodnicami. Takšni vinogradi, običajno gojeni kot »kolje« (na posamezne kole speljana trta) pomenijo relikt (ostanek) nekdanje rabe tal, nekdanjega načina pridelovanja vina, sokov in drugih izdelkov. Vinogradi s samorodnicami, ki jih ni potrebno kemično tretirati, pomenijo tudi najbolj biotsko bogat tip vinograda, v katerem najdejo svoj habitat številne redke rastline, ptice, žuželke. V kontekstu ohranjanja tradicionalnih (starih) kultur in trajnih nasadov (npr. visokodebelnih sadovnjakov) moramo poskrbeti tudi za vinograde s samorodnicami, ne le za ohranjanje v obliki brajd.« Iz bloga Samorodnice – da ali ne, 20. 11. 2015, Mitja Kaligarič, poudaril Janez Ferlinc. 

1 EkomuzejND 35 Vinogradsmarnice na kolih ob cesti ki meji s Frolehom Drvanja