Relief Svetih bratov Cirila in Metoda iz Ciril-Metodovega doma je v cerkvi Sv. trije kralji

Relief Svetih bratov Cirila in Metoda, ki je bil na  Ciril-Metodovem domu, je leta 1938 iz umetnega kamna izdelal mariborski akademski kipar Ivan Sojč.  Prav tako je Ivan Sojč izrezljal leseno ograjo v prezbiteriju cerkve.

Na pročelju Doma kulture Benedikt oziroma  Ciril-Metodovega doma je bil relief sv. Cirila in Metoda iz umetnega kamna, ki ga je dne, 13. 11. 1938, blagoslovil lavantinski (mariborski) škof Ivan Jožef Tomažič. Dom so na pobudo župnika Franca S. Gomilška Benedičani s prostovoljnim delom in podarjenim materialom postavili v šestih mesecih. Relief so pred drugo svetovno vojno, zaradi nevarnosti pred uničenjem, domačini umaknili v cerkev Svetih treh kraljev, kjer je še danes.

Od leta 2018 je obnovljen stolp s prestavljenimi trmi zvonovi iz župnijske cerkve sv. Benedikta.

9 EkumuzejK 71 Dezajn ograje delo akademskega kiparja Ivana Sojca v cerkvi Sv trije kralji9 EkumuzejK 71 Relief Svetih bratov Cirila in Metoda iz Ciril Metodovega doma je v cerkvi Sv trije kralji