Eden prvih zlatih oltarjev v Sloveniji je oltar Marijinega vnebovzetja v cerkvi Sv. trije kralji

Oltar Marijinega vnebovzetja v južni ladji iz leta 1611 je zgodnji primerek tako imenovanega »zlatega« oltarja, ki je še renesančno ploščat in tektonsko dosledno grajen. Izdelal gaje mariborski mizar Jurij Stützl. Na oltarju je od leta 1636 sedanja plastična skupina.

Skupina Marijinega vnebovzetja po kvaliteti odstopa od ostale dekoracije in je prelomna v razvoju našega kiparstva prve polovice 17. stoletja (1611). Emilijan Cevc je oltar označil za enega »najodličnejših spomenikov zgodnjega 17. stol. v severovzhodni Sloveniji«.

Njegov sosed v severni ladji je neogotski izdelek iz leta 1907.

8 EkumuzejK 60 Eden prvih zlatih oltarjev v Sloveniji je oltar Marijinega vnebovzetja v cerkvi Sv trije kralji8 EkumuzejK 61 Eden prvih zlatih oltarjev v Sloveniji je oltar Marijinega vnebovzetja v cerkvi Sv trije kralji1