Čolnikova rojstna hiša Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah

Čolnikova rojstna hiša Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah 2 je spominski objekt in kraj.

Rojstna hiša Dominika Čolnika (1830-1893), narodnjaka, živinozdravnika, sadjarja in vinogradnika, ki je zbral okrog 400 sadnih in trtnih sort in jim uvajal slovenska imena. Svoje pridelke je razstavljal na mednarodnih razstavah v Parizu, Petrogradu, Dunaju, Gradcu in drugje. Pridelal je prvo ledeno vino in prvo vermut vino. Objavljal je v časopisih, bil je soustanovitelj Slovenskega gospodarja in Slovenske matice. Na fasadi je spominska plošča. Hiša v sedanji velikosti je iz 19. stoletja, klet pa iz konca 18. stol.

11 EkumuzejK 75a Colnikova rojstna hisa Sv Trije Kralji v Slovenskih goricah 2 je spominski objekt in kraj11 EkumuzejK 76 Colnikova rojstna hisa Sv Trije Kralji v Slovenskih goricah 2 je spominski objekt in kraj11 EkumuzejK 105 Colnikova rojstna hisa Sv Trije Kralji v Slovenskih goricah 2 je spominski objekt in kraj