Domačija Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah 9 je etnološki kulturni spomenik

Obiščete lahko značilno zidano kmečko hišo iz 19. stoletja.

Domačija, ki jo  sestavljata hiša in gospodarsko poslopje je pod podružnično cerkvijo. Obe stavbi sta zidani, kriti s strmima dvokapnima opečnima strehama. Hiša je pet osna. Vhod v hišo je v srednji osi skozi kamnit portal, opremljen z bidermajersko oblikovanimi dvokrilnimi vrati. Tloris notranjščine je tradicionalen: v srednji osi sta veža in kuhinja, levo in desno sobe in shramba.  Gospodarsko poslopje ima značilni široki odprti hodnik po dolžini stavbe. Stavbi, nekoč srednje velike kmetije sta bili postavljeni v drugi polovici 19.stoletja.

12 EkumuzejK 81 Domacija Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah 9 je etnoloski kulturni spomenik