Pozitivne energije

Med sprehajanjem po Ekomuzeju boste lahko začutili pozitivne, negativne ali nevtralne energije.

Vsi prostori so obremenjeni s pozitivnimi, negativnimi in nevtralnimi energijami. Z veliko pozitivno energijo pa izstopajo prostori s cerkvami Svetih treh kraljev, svete Trojice in Svetega duha na Stari gori. Vsi trije prostori  imajo podobno pozitivno energijo. Nekaj posebnega pa je stožčasta Piramida na začetku Benediškega vrha iz smeri Ženjak. Vse doline pa so energetsko zelo obremenjene.

Dobro stanovanje in dobro delovno mesto sta lahko velika pomoč za telesno, duševno in duhovno zdravje ljudi. Zdrav in spočit človek je zadovoljen človek. Pred približno sto leti se je začela razvijati medicina bivališča ali habitata. Petdeset odstotkov  zdravja ljudi je odvisnih od zdravega bivalnega okolja, petindvajset od zdrave prehrane in petindvajset  od dobrih medčloveških odnosov. Najpogostejša škodljiva sevanja so: globalne mreže (najbolj znana je Hartmannova), podzemni vodni tokovi, geološki prelomi ter elektromagnetno in drugo tehnično sevanje. Poznamo več kot 30 vrst do sedaj znanih škodljivih sevanj v prostoru.