Neverjetna sodna zmota - smrtna obsodba na vešala Ivana in Jožefa Markuzzija ter Mihaela Zemljiča

Dne,19. septembra 1926,  je mariborska porota izrekla smrtno obsodbo z obešanjem na vislicah zoper  obtožence brata Ivana in Jožefa Markuzzija iz Drvanje in Mihaela Zemljiča iz Bačkove.

Jožefu in Mihaelu se je smrtna obsodba spremenila v dosmrtno ječo, ker sta bila že obsojena za druge delikte.  Ivanova žena Ana Markuzzi je bila obsojena na tri leta težke ječe za sostorilstvo. Leta 1920 bi naj umorili neznanega trgovca, ki so ga našli v Benediškem gozdu.  Zagovorniki so skušali obremenit Vinka Kurnika.

Po desetih letih zapora so obnovili kazenski postopek in vsi trije so bili oproščeni. 

Neverjetna sodna zmota - smrtna obsodba na vešala Ivana in Jožefa Markuzzija ter Mihaela Zemljiča

17 EkomuzejND 33 Neverjetna sodna zmota smrtna obsodba na vesala Ivana in Jozefa Markuzzija ter Mihaela Zemljica