Povirje potoka Drvanja v Drvanji

Priporočamo vam obisk povirja potoka Drvanje ali obisk katerega njenega pritoka. V Ekomuzeju je veliko izvirov. Nemogoče jih je prešteti. V sušnih obdobjih eni presahnejo, ob deževju se pojavljajo novi izviri.  Hidrološka mreža v Ekomuzeju ima značilno vejasto strukturo. Od osrednjega vodotoka Drvanje se cepijo stranski manjši potoki in jarki.

Potok Drvanja izvira iz treh izvirov ob starem kamnitem studencu na severu občine Benedikt v koncu doline pod tromejo katastrskih občin Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Drvanja. Potoku se na levi strani pridruži jarek iz izvira pod kmetijo Roškar (Drvanja 34) in na desni Bačkovski potok.

Do naselja Benedikt se v potok Drvanja zliva še več jarkov iz grebenov Zlodjeva püša in Benediški Vrh. Na zemljevidu je označenih 19 izvirov potoka Drvanja.  V Benediktu še priteče Trsteniški potok kot levi pritok. Potok je reguliran od Benedikta do izliva. Sledi še več manjših jarkov in večja pritoka Drvanje sta potoka iz Trotkove in Oseka. V Srednjih Verjanah se pod Sv. Trojico zliva v Drvanjo potok Ročica iz desne strani. V reko Pesnico se Drvanja zliva pod Zgornjim Drbetinskim Vrhom. Oba potoka Drvanjo in Ročica sta bila pomembna v preteklosti. Njuna vodna sila je nekaj stoletij  poganjala več manjših mlinov. Na Ročici je mlelo 7 mlinov in na Drvanji 6, eden je imel tudi žago.

EkomuzejA 36 6 Povirje potoka Drvanja v DrvanjiEkomuzejA 40 6 Povirje potoka Drvanja v DrvanjiEkomuzejA 45 6 Povirje potoka Drvanja v Drvanji