Pritoki potoka Ročice v Spodnji Ročici

Poučen bo vaš obisk potoka Ročica. Potok Ročica izvira tik pod naseljem  Sv. Ana. V občino Benedikt priteče iz Zg. Ročice v Sp. Ročico.

Takoj na meji občine se mu pridruži kratek in zelo vodnat pritok iz desne strani iz gozda nad posestvom Zg. Ročica 13. Domačini se spominjajo, da je ta pritok napajal Ročico, če je presahnil zgornji tok zaradi suše. Blizu tega pritoka je bil najzgornejši mlin na Ročici imenovan Vidačev.  V Ročico še priteka nekaj jarkov iz obeh smeri. Ročica je mejni potok na zahodu občine Benedikt. Pod posestvom Caf odteče v občino Sv. Trojica.

7 EkumuzejK 120 Pritoki potoka Rocice v Spodnji Ročici