Mlaskov vodnjak v Ženjaku

Na grebenu Ženjak se lahko odžejate s svežo studenčnico iz Mlaskovega vodnjaka.

Vodnjak je tipičen globok vodnjak na grebenu v razloženem naselju. Zaradi globokih vodnjakov na gričevju so vodo najpogosteje zajemali z vedri na vretenih. V rimskih časih so začeli vodnjake obzidavati z oseškim kamnom ali peščenjakom.

21A EkomuzejA 44 Obnavljanje Mlaskovega vodnjaka na Zenjaku 12 Benedikt21A EkomuzejA 45 Star vodnjak na Zenjaku 12 Benedikt21A EkomuzejA 46 Mlaskov vodnjak Zenjaku 12 Benedikt