Rimskodobno gomilno grobišče Klobasov gozd v Obratu

Rimskodobno gomilno grobišče; ohranjeni sta dve manjši gomili s premeroma 6 in 7 m ter z višinama 0,4 in 0,7 m. Arheološko najdišče je v Klobasovem gozdu, vzhodno ob cesti Obrat – Na Klancu, Benedikt.

46EkomuzejA 4 Rimskodobno gomilno grobisce Klobasov gozd v Obratu je gozd na desni strani