Rimskodobna naselbina v Obratu

Stavbne ostaline (temelji, opeka) manjše rimskodobne podeželske naselbine (vicus ali villa rustica). Temelji stavb, okvirno datirani v 2. stol., so bili odkriti na prostoru v velikosti 150 x 60 m.

Arheološko najdišče je zahodno od ceste Osek - Benedikt, na pobočju grebena nad potokom Drvanja, na terasasto oblikovanih njivah.

47 EkomuzejA 3 Rimskodobna naselbina v Obratu njive na pobocju z ostanki zidov od jugovzhoda foto S Pahic 1957 Pokrajinski muzej Maribor47 EkomuzejA 3 Rimskodobna naselbina v Obratu