Arheološko najdišče Pod Sv. Tremi Kralji v Obratu (Rimsko gomilno grobišče in stavba)

Štiri delno prekopane rimskodobne gomile, s premeri od 9 do 14 metrov in z višinami od 0,7 do 1,8 metra. Najdbe so izgubljene. Zahodno od gomil, v gozdu so bili odkriti tudi rimskodobni stavbni ostanki (temelji zidov, opeka), delno raziskani leta1963.

Arheološko najdišče je v gozdičku in na njivah južno od vasi Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah.

45 EkomuzejA 2 Arheolosko najdisce Pod Sv Tremi Kralji v Obratu Rimsko gomilno grobisce in stavba45 EkomuzejA 5 Arheološko najdisce Pod Sv Tremi Kralji v Obratu Rimsko gomilno grobisce in stavba