Franc Zmazek (1844 – 1918) duhovnik in lokalni zgodovinar. Marmornat nagrobnik na pokopališču Benedikt

Franc Zmazek je gimnazijo zaključil 1866 v Mariboru. Pri vojakih v kadetnici v Trstu je do leta 1869 dosegel čin častnika. Hkrati je študiral bogoslovje v Mariboru. Novo mašo je pel leta 1870 in nato kaplanoval od 1870-1879 v Malečniku (Sv. Peter) in od 1879-1882 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, kjer je bil župnik njegov nekdanji profesor v gimnaziji Davorin Trstenjak. Franc Zmazek je bil najprej župnik od 1882-1894 na Destrniku in od 1894-1918 pri Benediktu. Tu je med drugim ustanovil Vinorejsko društvo. Bil je zavzet lokalni zgodovinar.

Med časopisnimi in zgodovinskimi zapisi Franca Zmazka sta za Benedikt najzanimivejša članka Kje so bile izkopane »negovske čelade«, ČZN 1904,v katerem je dokazal kraj najdbe v Ženjaku pri Benediktu, in Sta li potovala sv. Ciril in Metod skozi slovenski Štajer ..., Voditelj v bogoslovnih vedah, 1900.

Ta članek je eden prvih in natančnih arheoloških popisov v Sloveniji. V njem je Franc Zmazek naštel vse takrat znane gomile. Bilo mu je žal, da so mnogo teh gomil ljudje odkopali in najdene reči razprodali.

Vir fotografije: župnijski urad Sv. Benedikt.

29 EkumuzejK 121 Franc Zmazek 1844 1918 duhovnik in lokalni zgodovinar