Franc Zupe (1863 - 1956), zaveden slovenski kmet, je bil 14 let župan občine Sv. Benedikt. Nagrobnik na pokopališču Benedikt

Franc Zupe je bil rojen dne 3. marca 1863 v Benediktu. Vzorno je skupaj s svojo žena Julijano gospodaril na kmetiji. Bil je živinorejec in dober sadjar.

Veliko zaslug za napredek kmetijstva si je pridobil kot načelnik kmetijske podružnice, ki jo je kot načelnik vodil 25 let. Več kot  30 let je vodil benediško posojilnico, ki je postala pomemben denarni zavod. Dolga leta je bil Zupe podpredsednik katoliškega bralnega in gospodarskega društva. 30 let je sodeloval v lenarškem okrajnem zastopu kot odbornik in ravno toliko let kot član načelstva okrajne hranilnice. 14 let je županoval na splošno zadovoljnost benediški občini in dolgo časa je bil delavni in modri odbornik. Več let je bil član krajevnega šolskega odbora. Svojih 7 otrok je vzgojil v pravem krščanskem in slovenskem duhu. Njegova hiša je med najzavednejšimi v celi župniji. Franc Zupe je bil vzor pravega slovenskega rodoljuba in jugoslovanskega državljana. Vsi so ga spoštovali zaradi njegove skromnosti, dobrosrčnosti in vsestranske delavnosti.

Po članku  Franca Gomilška, Slovenski gospodar, Maribor, 15. 3. 1933, str. 7 - 8.

30 Ekomuzejb 19 Franc Zupe 1863 1956