Peserlova kapela, kapelica zaprtega tipa, na Trsteniku

Neogotska kapelica z zvonikom je bila postavljena leta 1925 v spomin na srečno vrnitev Jožeta Peserla iz prve svetovne vojne. Kapelo je pozidal zidarski mojster Karel Čuček iz Zg. Porčiča. Čelna fasada je z dvema opornikoma, celotna fasada pa je členjena s poslikanimi venci in profilacijo okoli oken. Za oltarno mizo je polkrožna niša v katri je solidno izdelan kipec Srce Jezusovo.

Kapelica stoji na vzhodni strani ceste Benedikt - Gornja Radgona.

53 EkomuzejK 08 Peserlova kapela kapelica zaprtega tipa na Trsteniku