Beričeva kapela (Šabjanova kapela) na Trsteniku

Neogotska kapelica z zvonikom je členjena s trikotnim čelom, pilastri in podstrešnim vencem. V notranjščini ima neogotsko poslikavo. Na oltarni mizi stoji kip lurške Matere božje, na njeni levi pa lesen kip svetnika z modelom cerkve v rokah in manjši kipec Srce Jezusovo ter na desni lesen kip Janeza Nepomuka.

Kip s cerkvijo in krona na glavi je lahko sv. Knut, kralj in mučenec ali pa cesar sv. Henrik II., ki je pri nas bolj poznan z imenom sv. Areh. Kapelico je dala postaviti za 500 goldinarjev Apolonija Vakaj leta 1897, da je izpolni zavezo iz v letu 1894 napisne oporoke. Kapelica močno izstopa iz povprečja podobnih spominskih znamenj zaradi kvalitete poslikav in po kakovosti ter bogastvu kiparske opreme.  Kapelica stoji na vzhodni strani ceste Trstenik - Ihova.

52 EkomuzejK 83 Bericeva kapela Sabjanova kapela na Trsteniku