Ihovska slatina v Ihovi

Ihovska slatina v Ihovi je edina naravna vrednota lokalnega pomena v Ekomuzeju.
Nekaj korakov iz avtobusne postaje Ihova se lahko sprehodite do Ihovske slatine, ki je eden izmed zadnjih naravnih slatinskih izvirov. Za vas smo obnovili studenec slatine.

Po Ihovsko slatino so prihajali nekdaj poleti od daleč z vozovi. Leta 1938 je napotila banska uprava iz Ljubljane inženirja, ki je nadomestil dotrajan lesen vodnjak s cementnimi cevmi, da bi vrelec okrepil. Vrelec so malenkostno prestavil in od takrat priteka kalna in neužitna slatina. (Krajevni leksikon Slovenije, 4. knjiga, 1980, str. 74)
V Slovenskih goricah je bilo v 19. stoletju okoli 160 slatinskih vrelcev. V bližini so ostanki šote debeline do 3 m.

3 EkomuzejA 33 Ihovska slatina v Ihovi je edina naravna vrednota lokalnega pomena v Ekomuzeju