Oltarna slika Jezus v Emavsu v cerkvi Sv. trije kralji

Oltarja ob prvem paru slopov sta iz zadnje četrtine 17. stoletja in hranita sliki Jezus prijatelj otrok in Jezus v Emavsu, obe kvalitetni baročni deli z očitnimi severnjaškimi vplivi.

Kaj vse lahko izvemo iz oltarne slike? Oltarna slika  Anonimusa z naslovom Večerja v Emavsu iz zadnje četrtine 17. stoletja  je oljna slika na platno. Oljne slike vzbujajo mnoge občutke lepega  in se skupaj s perspektivo uporabljajo od gotskega obdobja naprej. To je žanrska slika večerje. Žanr je motiv iz vsakdanjega življenja. Motiv slike je upodobitev vsakdanjega življenja in svetopisemske zgodbe pot v Emavs.

Pot v Emavs: »In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema (9.450 m). Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. … Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« Sveto pismo (Mr 16,12–13).

Večerja v Emavsu  iz cerkve Sv. treh kraljev je kvalitetna oljna slika na platno neznanega slikarja  in je okoli 70 let  mlajša od poznogotskega krilnega oltarja. Izdelana  je po grafični predlogi Rubensovega olja iz l. 1610 v Parizu. Detajl prizora poti v Emavs pa je bil posnet po grafičnem prerisu Brueghlovega slikanega izvirnika, ki so ga različni bakrorezci kopirali in spreminjali. Ta slika je pomemben spomenik zgodnjega baroka, ki je idejno in oblikovno povezana z največjimi slikarji in grafiki 16. in 17. stoletja v Evropi.

7 Ekomuzejb 19 Oltarna slika Jezus v Emavsu v cerkvi Sv trije kralji