Kmečka hiša s črno kuhinjo v Spodnji Bačkovi 5

Lesena, cimprana,  z ilovico ometana in z apnom prebeljena hiša, krita s strmo dvokapno čopasto slamnato streho s širokimi napušči, zatrepa sta lesena. Tradicionalna razporeditev prostorov z vežo in s črno kuhinjo v osi, s hišo s krušno pečjo in z majhno sobo. Hiša je iz 19. stol.. Hiša stoji v južnem delu razloženega naselja Spodnja Bačkova, zahodno nad cesto.

50 EkomuzejS 4 Kmecka hisa s crno kuhinjo v Spodnji Backovi5