Kmečka hiša v Spodnji Bačkovi 21

Lesena pritlična stavba je  postavljena pravokotno na cesto, z zidano in obokano kletjo. Krita je z dvokapno salonitno streho. Lesen bivalni del je ometan, manjši gospodarski je opažen z deskami. Značilna kmečka stavba druge polovice 19. stol.. Hiša stoji ob cesti Zgornja Bačkova-Spodnja Bačkova.

50 EkomuzejS 1 Kmecka hisa v Spodnji Backovi 21