Mokrotni gozdovi v Ekomuzeju

Tičja graba je lep primer mokrotnega gozda. Pri vseh večjih izvirih po gozdovih si lahko ogledate rastišča mokrotnih gozdov s prevladujočo drevesno vrsto  jelšo in drugimi rastlinami, ki potrebujejo vlago.

20 Ekomuzej 120 Mokrotni gozdovi v Ekomuzeju Locki Vrh20 Ekomuzej 124 Mokrotni gozdovi v Ekomuzeju Locki Vrh