Mešani gozdovi v Ekomuzeju

Na strminah grebenov in na severnih pobočjih v Ekomuzeju prevladujejo mešani gozdovi. Najbolj razširjeno drevo je bukev, sledijo hrast, gaber, kostanj, smreka, rdeči bor, breza idr. Ob vodotokih v dolinah je še nekaj jelš. Skoraj eno tretjino površine Ekomuzeja ali 735 ha (30,7 %) pokrivajo gozdovi.

21 Ekomuzej 6 Mesani gozdovi v Ekomuzeju Locki Vrh21 EkomuzejA 26 Mesani gozdovi v Ekomuzeju Trstenik velika gomila