Izviri in vodnjaki v Ekomuzeju

Prav zaradi ugodne lege grebenov, pobočij in dolin v Ekomuzeju lahko najdete mnogo naravnih izvirov. Posebna zanimivost so izviri visoko v gozdovih takoj pod vrhovi grebenov tudi zaradi dviganja vode v  podzemeljskih prelomih.

7 Ekomuzej 570 Izviri in vodnjaki v Ekomuzeju Trotkova7 Ekomuzej 802 Izviri in vodnjaki v Ekomuzeju7 Ekomuzej 821 Izviri in vodnjaki v Ekomuzeju Trotkova