Rimskodobno gomilno grobišče Strmškov gozd na Drvanji

Gomilno grobišče, ki pripada bližnji rimskodobni podeželski naselbini; osem s kolovozom delno poškodovanih gomil z višinami od 0,2 do 0,7 m in s premeri od 7 do 11,5 m. Arheološko najdišče je na severovzhodnem robu naselja Drvanja, v gozdu, na vrhu grebena.

35 EkomuzejK 34 Rimskodobno gomilno grobisce Drvanja Strmskov gozd z gomilami foto S Pahic 1962 Pokrajinski muzej Maribor