Rimskodobna naselbina Strmškova njiva na Drvanji

Stavbne ostaline (temelji, opeka) manjše rimskodobne podeželske naselbine. Pri obdelovanju večkrat izorjejo lomljenec, prodnike in kose tegul.

Arheološko najdišče je na njivah, na severozahodnem robu naselja Drvanja.

35 EkomuzejK 34 Rimskodobna naselbina Vzhodna Strmskova njiva v Drvanji 35 EkomuzejK 34 Rimskodobna naselbina Drvanja vzhodna Strmskova njiva s temelji rimske hise foto S Pahic 1962 Pokrajinski muzej Maribor 35 EkomuzejK 34 Rimskodobno gomilno grobisce Drvanja Strmskov gozd z gomilami foto S Pahic 1962 Pokrajinski muzej Maribor