Gotska župnijska cerkev sv. Benedikta. Umetnostno zgodovinski spomenik

Priporočamo vam obisk ene najstarejših cerkva v Sloveniji. Župnijska cerkev sv. Benedikta je tudi pretežno gotska arhitektura namenjena zadovoljevanju duhovnih potreb po lepoti in duhovnosti.  Ves opis za cerkev Sv. treh kraljev smiselno velja za benediško  cerkev, ki ima tudi kripto.

Lepo obnovljena cerkev sv. Benedikta je ena najstarejših v Sloveniji.  Po ljudskem izročilu sta  se Ciril in Metod ustavila pri Benediktu na svoji poti v Rim (863 leta). Papež Janez Pavel II. je bil velik častilec svetih slovenskih apostolov. Zadnjega decembra 1980 je sveta brata Cirila in Metoda razglasil za sozavetnika Evrope skupaj z zavetnikom sv. Benediktom. Godujeta 5. julija. V vesoljni Cerkvi imata god 14. februarja.

Cerkev sv. Benedikta predstavlja kvaliteten primer raščene cerkvene arhitekture. Cerkev  stoji sredi strnjenega vaškega naselja. Enotno stavbno maso pokriva dvokapnica. Nad zahodno fasado, ki ga zaključujeta  dva vogalna opornika, se dviga masiven zvonik. Celotno stavbo, ki deluje okorno, razbijajo le gotsko zašiljena okna in gotski prezbiterij na vzhodu. Zahodna fasada je nečlenjena. Ima trojen vhod in okenske odprtine ter gotsko biforo tik pod zvonikom.  Cerkev se prvič omenja leta 1329, a je v osnovi še starejša. Njeni najstarejši deli so gotska okna in prezbiterij. Obok ladje je okrašen z grbi in ima letnice prezidav 1758, 1835, 1866. Zvonik je bil obnovljen leta 1821.  Cerkveni prostor se je razvijal postopoma iz enoladijskega v dvoladijski prostor. Križni obok v prezbiteriju in kvadratne obočne pole so verjetno plod zavestne zakasnitve 16. stoletja, ki je tako značilna za slovenskogoriški prostor. 

Čeprav je župnijska cerkev v prejšnjem stoletju dvakrat izgubila zvonove, je vendarle ostal zvon iz leta 1554 z tonom b-3 in težak 795 kg, ki so ga očistili in ponovno posvetili.

Nove tri zvonove so nabavili pri livarju Rudolfu Pernerju v Passau v Nemčiji. Ulil je tri nove zvonove: zvon des- težak 2000 kg posvečen Blaženemu Antonu Martinu Slomšku, f- 1000 kg posvečen Svetemu Benediktu in as- 600 kg posvečen Mariji Pomočnici kristjanov. Dne, 18. 11. 2018, je nadškof-metropolit Alojzij Cvikl posvetil vse 4 zvonove.

Opat Sv. Benedikt (ok. 480–547) je oče zahodnega meništva in temeljev evropske kulture. Je zavetnik Zahoda in Evrope; učiteljev, rudarjev, obdelovalcev bakra in jamarjev; šolarjev, umirajočih; proti vročici, vnetjem, zastrupitvi in proti težavam pri kamnih; pred čarovnijami. Njegovi atributi (značilni predmeti) so črn habit (redovniško oblačilo), kelih s kačo in vrana.

Sv. Benedikt je na Monte Cassinu pri Neaplju ustanovil samostan. Stari viri postavljajo začetek Monte Cassina v leto 529. Ta letnica ima tudi simbolni pomen, ker  je takrat bizantinski cesar Justinijan dal zapreti zadnjo pogansko šolo v Atenah, Monte Cassino pa je postal  novo žarišče krščanske kulture.

V župnijski cerkvi je ohranjen kamen, velikosti 90 x 60 cm, s tremi simboli krogov s križi in obrisom človeške glave. Kamen je neznanega izvora. Napis je lahko  zelo star. Simboli  na kamnu imajo mnogo pomenov  in pri nekaterih starodavnih narodih  je to glavni simbol za sprejem božanske energije. Ob najdbi ugibamo in se čudimo o tem, kako   bogato duhovno življenje so imeli naši daljni predniki. Po nekaterih ocenah so simboli na kamnu lahko stari do 70.000 let.

14 Ekomuzej 82 Gotska zupnijska cerkev sv Benedikta Umetnostno zgodovinski spomenik14 Gotska zupnijska cerkev sv Benedikta je umetnostno zgodovinski spomenik