Fišerjeva kapelica v Benedikt

Fišerjeva kapelica stoji nasproti šole, v centru Benedikta. Je neogotska kapelica iz leta 1902 in  ima močno poudarjen venec in vitek zvonik. Fasado členijo neogotske odprtine. V niši je solidno izdelan lesen kipec lurške Matere božje.

16 EkumuzejK 110 Fiserjeva kapelica v Benediktu je umetnostno zgodovinski in etnoloski spomenik