Rimskodobno gomilno grobišče Elblov les v Trsteniku

Rimskodobno gomilno grobišče je iz sedem nepoškodovanih gomil z višinami od 0,6 do 1,7 m in s premeri od 8,7 do 13 m. Arheološko najdišče je v gozdu, severno ob cesti, vzhodno od domačije Elbel.

55 EkomuzejK 87 Rimskodobno gomilno grobisce Elblov les v Trsteniku