Rimskodobno gomilno grobišče v Spodnji Ročici

Delno prekopane rimskodobne gomile (14) z višinami od 0,7 do 1,3 m in s premeri od 5,5 do 11,5 m. Gomilno grobišče se razprostira na vrhu gozdnega pobočja grebena Ročica.

51 EkomuzejB 03 Rimskodobno gomilno grobisce v Spodnji Rocici