Kužno stebrno znamenje v Spodnji Bačkovi

Kužno znamenje sestavljajo štirioglat steber z na ajdovo zrno porezanimi robovi, renesančno profilirana preklada in polkrožno zaključen nastavek z masivnim križem, ki je odlomljen. Na znamenju je izpisana letnica 1613 in imena teh žrtev kuge (NICLAS SIDERITSC, CHRISTOF TSROSCHNER IN PETER GOLLOB). Slogovno je znamenje umeščeno med gotiko in renesanso. Obrezani robovi so še značilnost gotike, ostalo pa je že nov renesančni slog. Znamenje stoji v neposredni bližini hiše Spodnja Bačkova 33.

48 EkomuzejS 3 Kuzno stebrno znamenje v Spodnji Backovi