Prikaz kovaštva

Člani kulturno etnografskega društva Vrelec vam lahko pripravijo prikaz kovaškega dela. Kovač in  podkovski kovač  sta bila stoletja najbolj cenjena  poklica.  Kovač je izdeloval vse kovinske dele vozov in orodij.  Podkovski kovači pa so skrbeli za dobro podkovanje  konj.   Vse  prevoze ljudi in tovorov so opravljali pretežno s konji. Po malici in pijači je sledilo ljudsko petje in igranje.

13 EkomuzejND 32 Prikaz kovastva