Villa rustica (Rimska stavba, Ješevnikova njiva) v Ihovi

Rimskodobni stavbni ostanki so bili dokumentirani ob sondiranju 1962. Temelji ene ali več stavb, okvirno datirani v 2. stol., so že bili pretežno uničeni. Ljudsko izročilo je  govorilo o potopljenem mestu, pogreznjeni cerkvi ali gradu.  Arheološko najdišče je severno ob lokalni cesti Ihova - Radvenci, vzhodno pod gričem z zaselkom Gomile.

41 EkomuzejI 1 Villa rustica Rimska stavba Jesevnikova njiva v Ihovi41 EkomuzejI 2 Villa rustica Rimska stavba Jesevnikova njiva v Ihovi