Lepota kiparstva. Oltar Jezusovega rojstva v cerkvi Sv. Trije kralji

Gotski krilni oltarji so bili knjige revnih. Večina ljudi ni znala brati in so jim plastike in slike pripovedovale zgodbe. Lepi kipi in slike še nam vedno  pripovedujejo zgodbe in nam zadovoljujejo potrebo po lepoti.

Po zasnovi je oltar gotski, po arhitekturni sestavi in opremi pa že renesančno manierističen.  Osrednji motiv krilnega oltarja izdelanega okoli leta 1560 je relief sv. Družine z Jesejevo koreniko Jezusovih prednikov. Iz reliefno zamišljene plastike ležečega Jeseja raste trtasto drevo, ki prerašča obe krili in nosi figure Jezusovih prednikov. V osrednji vdolbini je reliefna upodobitev sv. Družine s hlevčkom in dvema pastirjema. Na  delavniški strani je naslikano Marijino oznanenje in na zadnji strani križanje Kristusa.

Oltar nam prebudi čustva in zamislimo se o pomenu družine v starih časih in danes in o prednikih.

Oltar se uporablja za  krščansko bogoslužje in je kiparsko slikarska umetnina.

Motivi umetnine nam pomagajo, da si slikovito predstavljamo stare čase in si razvijamo občutek lepega. Vse, kar je lepo, nosi v sebi odtis večnosti (Simone Weil).

3 EkumuzejK 68 Lepota kiparstva Oltar Jezusovega rojstva v cerkvi Sv trije kralji