Gotski kip Žalostne matere božje v cerkvi Sv. trije kralji

Nad severnim vhodom je  kip Žalostne matere  božje - kvalitetno delo iz okoli leta 1550 s poznogotsko-manierističnimi stilnimi potezami, ki jih odmevno vežejo z južno Nemčijo.

5 EkumuzejK 63 Gotski kip Zalostne matere bozje v cerkvi Sv trije kralji