TROJIŠKO JEZERO, OTROCI SO TAM, KJER JE JEZERO, NEKOČ PASLI GOVEDO, SEDAJ PA LAHKO LOVIJO RIBE

Trojiško jezero ali tudi Gradiško jezero se nahaja pod naseljem Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Sveta Trojica je gručasto, razpotegnjeno naselje, ki se je razvilo na vrhu razglednega slemena.  Baročna umetnina je cerkev sv. Trojice s samostanom in tremi zvoniki. V trškem jedru so lepo ohranjene klasicistične hiše, spomenik padlim med 2. svetovno vojno, Cankarjev spomenik ter spominska plošča pisatelju in zdravniku Lojzu Kraigherju, pisatelju Ivu Brnčiču in Ivanu Cankarju. Kraj je poznam še po mnogih umetniških, kulturniških in političnih zgodbah.

Trojiško jezero obsega okoli 50 ha in je nastalo z zajezitvijo potoka Velka v drugi polovici 20. stoletja. Je eno od skupaj petih zajezenih jezer v Pesniški dolini. Trojiško jezero je bilo pašnik - gmajna, sedaj pa je predvsem namenjeno ribolovu in ribogojništvu. V jezeru imajo svoj dom mnoge ribe. Ob ugodnem vetru je na Gradiškem jezeru možno deskanje, pozimi pa drsanje. Globina Trojiškega jezera ne presega 5,5 metrov. Okrog jezera poteka znana zdravilna energetska pot.

Začetek sprehoda je iz parkirišča pri Domu kulture Sv. Trojica. Čas hoje 2 uri. Interpretacijsko vodenje je prilagojeno starosti otrok in njihovim interesom. Število udeležencev: najmanj dve odrasli osebi.