TEHNIŠKA DEDIŠČINA EKOMUZEJ DOLINA POZITIVNIH ENERGIJ BENEDIKT Tehniški dnevi VRT FRANA KOCBEKA (1863 - 1930)

Pri Osnovni šoli Benedikt je za vas na ogled kmečki vrt s tradicionalnimi in sodobnimi vrtninami in jagodičjem.  Zasajen je po permakulturnih načelih in obdan z leseno ograjo.  Zasnovo in postavitev vrta je pripravil Permakulturni inštitut iz Maribora.

Z zasaditvijo in ohranitvijo tradicionalnega kmečkega vrta, predvsem z udomačenimi in avtohtonimi sortami zelenjave in jagodičja, želimo ohraniti avtohtonost slovenskogoriške  krajine in življenjski prostor mnogih rastlin in živali.

Velika dodana vrednost Ekomuzeja je kmečki vrt z izobraževalnim, vzgojnim, trajnostnim, zgodovinskim in samooskrbnim  pomenom, ki je istočasno tudi šolski vrt v naselju.

Vrt posvečamo  Franu Kocbeku (1863 - 1930), ki je bil učitelj, botanik, planinski pisec in organizator planinstva.  Rodil se je na Ločkem Vrhu pri Benediktu dne, 26. januarja 1863,  in umrl je dne, 7. avgust 1930, v Gornjem Gradu. Leta 1891 je napisal članek »O nalogi šolskega vrta« za učiteljsko glasilo Popotnik, kjer ugotavlja, da je bila Štajerska pravi eldorado šolskih vrtov v vsej Evropi. 

Tudi ljudska šola pri Sv. Benediktu je takrat imela šolski vrt.  Cesarsko kraljevska vrtnarska družba za Štajersko je iz  Gradca razpošiljala  nekaj let vsako spomlad voditeljem šolskih vrtov razna semena. Učitelji so skupaj z učenci rastline poskusno posejali. Potem so poročali, kako so se posamezne vrste obnesle.

Izhodiščna točka sprehoda  je parkirišče ob šoli. Čas ogleda in interpretiranja je 45 minut. Interpretacijsko vodenje je prilagojeno starosti učencev in šolskim predmetom. Prispevek za  strokovno vodenje. Programe bomo konkretizirali in dogovorili s šolami.