KULTURNA DEDIŠČINA EKOMUZEJ DOLINA POZITIVNIH ENERGIJ BENEDIKT Kulturni dnevi GOZD JE ŽIVLJENJSKI PROSTOR RASTLIN, ŽIVALI IN LJUDI

Ekskurzija je primerna: učenci prve, druge in tretje triade čas trajanja: 4 ure

Primerni termini so pomlad, poletje, zgodnja jesen,

Lokacija je gozd v okolici Benedikta. Učenci morajo imeti udobna športna oblačila in obutev.

Potek dejavnosti:

 • sprejem skupine na parkirišču ob Benediški slatini. Predstavitev vsebine ekskurzije z napotki za varno in do narave prijazno hojo,
 • opazovanje in razgovor o naravi in kulturni krajini in Ekomuzeju (povezava kulturne in naravne dediščina, osnovni elementi zemeljskega površja...),
 • ugotavljanje telesnih sprememb: učenci izmerijo in primerjajo srčni utrip pred in po vzponu ter ugotovijo vzrok za pospešen utrip,
 • opazovanje gozda, ugotavljanje prevladujoče drevesne vrste in nabiranje listov, gospodarski pomen gozda…
 • malica (med, domači kruh, eko jabolko),
 • iskanje skritega zaklada,
 • lipov čaj.

  Cilji:

 • spoznavanje osnovnih pojmov v zvezi s površjem,
 • spoznavanje gospodarskega pomena gozda skozi zgodovino (les - surovina, material, izdelki, bivališča, kurjava…)
 • spoznavanje svoje prehranjevalne poti, uporabe čutil, načine premikanja ...,
 • spoznanje, da se ljudje bolje počutijo, če so redno telesno aktivni,
 • spoznavajo, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo, opišejo načine in skrb za ohranjanje urejenega okolja in razvijalo čut varovanje in ohranjanje naravnega okolja in kulturne dediščine,
 • razviti sposobnosti razvrščanja in urejanja podatkov,
 • izpolniti preproste preglednice za vpisovanje podatkov.

Prispevek vključuje strokovno vodenje z animacijo, malico in učne materiale. Programe bomo konkretizirali in dogovorili s šolami.